Polityka reklamacji

1. Aby dokonać reklamacji produktu zakupionego w naszym sklepie internetowym, prosimy wypełnić formularz reklamacji, który znajduje się pod linkiem i załączyć go do przesyłki lub zgłosić reklamację w innej formie, wskazując poniższe informacje:

 

  • datę sporządzenia reklamacji;
  • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację (ew. dodatkowo numer telefonu);
  • opis niesprawności;
  • datę zakupu oraz ewentualnie numer zamówienia
  • datę stwierdzenia niesprawności;
  • żądanie;
  • podpis osoby składającej reklamację (w przypadku reklamacji składanej w formie papierowej).

 

Reklamacji nie podlegają:

  • naturalne zużywanie się produktu;
  • uszkodzenia mechaniczne (otarcia, zarysowania)
  • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji.

 

W przypadku umów zawieranych z kupującymi niebędącymi jednocześnie konsumentami, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona do wad istotnych.

 

2. Wysyłka


Reklamowany produkt należy wysłać do siedziby sklepu na adres:

Castolin Sp. z o.o.

ul. Leonarda da Vinci 5

44-109 Gliwice

z dopiskiem: reklamacja

Kontakt z BOK :

Tel (+48) 32 888 66 99

Fax (+48) 32 230 67 39

kom. (+48) 721 450 067

e-mail : kontakt@sklep.castolin.pl

 

3. Reklamacja konsumenta

 

Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego złożonego przez konsumenta w ciągu 14 (czternastu) dni od jego otrzymania, w przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca rozpatrzył reklamację pozytywnie.

W przypadku gdy ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu byłoby nadmiernie utrudnione, konsument powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę i udostępnić produkt w miejscu, w którym produkt się znajduje. Dotyczy to w szczególności produktów wielkogabarytowych lub trwale połączonych z innymi rzeczami.

W przypadku żądania przez konsumenta odstąpienia od Umowy bądź obniżenia ceny z powodu wady produktu,  Sprzedawca może wymienić wadliwy produkt na nowy (wolny od wad) albo dokonać naprawy (wadę usunąć), pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany produktu na nowy albo zamiast wymiany żądać naprawy produktu, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Sprzedawca może odmówić realizacji żądania konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności produktu z umową wymaga nadmiernych kosztów. To oznacza, że Sprzedawca może odmówić wymiany produktu na nowy i dokonać naprawy wadliwego egzemplarza lub odwrotnie – w zależności od występujących okoliczności.

W sytuacji, gdy wadliwy produkt został zamontowany, konsument może zażądać demontażu i ponownego zamontowania produktu po dokonaniu jego naprawy lub wymiany na nowy. Sprzedawca może jednak odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania produktu, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę tego produktu.

 

4. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji - konsumenci

 

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl